Környezet

Naprét – csapadékvíz elvezetés

Háros-Zentai-Máramarosi-Búzakalász-Komáromi utak által hatátolt terület Budafok
default image

Háros u. – Zentai út – Máramarosi u. – Búzakalász u. – Komáromi út által hatátolt területen a csapadékvíz természetes lefolyási irányával merőleges utcákban a felszíni (árkos) csapadékvíz elvezetés működésképtelen, és nagymértékben hozzájárul az itt lévő utcák és járdák, valamint részben a kerítések tönkremeneteléhez.
A projekt során a fentiek által határolt utcákban csapadékcsatorna hálózat létesülne, a meglévő árkok pedig felszámolásra, illetve az árkok okozta útkárok is javításra kerülnének.
Megszűntetésre kerülne a Komáromi út – Kazinczy u. – Krajcár u. kereszteződésében levő, lokális mélyponton az utcák és a járdák jelenleg kiemelten balesetveszélyes szintkülönbsége. Befogadóként a Gádor utcai, egy – egyébként szintén szükséges – Háros utcai csapadékvíz csatorna, vagy pedig egy köztes helyen, pl. a Zsineg u. – Pehely u. – Kevély u. kereszteződésében létesülő, olajfogó műtárggyal ellátott, zárt medence szolgálna, amely a közterületen szükséges, ivóvizet nem igénylő vízfelhasználás (locsolás, út tisztítás, stb.) egy részét is fedezhetné. A kereszteződésben a felszín kialakítása a mostanihoz hasonló maradna.